Niepłacone składki a wymagania mieszkańców

         Sytuacja z brakiem poczuwania się do odpowiedzialności za sprzątanie naszego osiedla jest SKANDALICZNA!  Aktualnie płaci tylko 58 domów. Najlepiej wygląda sytuacja na ul.Jagiełły, gdzie poza jedną osoba płacą wszyscy. Najgorzej jest na ul.Olgierda, gdzie płaci tylko jedna osoba. Także zaułek od Królowej Jadwigi i Olgierda nie poczuwa się do wspólpracy sąsiedzkiej. W związku z tym, firma oczywiście nie poczuwa się do koszenia skarp i sprzątania.  Takie zachowanie się osób niepłacących to pewnego rodzaju pasożytniczy sposób egzystencji w grupie lokatorskiej. Właśnie Ci mieszkańcy naszego osiedla, którzy  nie chcą płacić składek najwięcej wymagają i krytykują. 

Państwo chcecie lepszych usług o wyższym standardzie, ale sami robicie wszystko, aby nikt nie chciał nam świadczyć wymienionych usług.